Waarden

Waarden NLP COACH SON | DE NLP SCHOOL

De NLP School is eigenaar van NLP Coach Son en daarmee zijn de Waarden van De NLP School onverkort van toepassing op NLP Coach Son.

Vanuit mijn Waarden bied ik je diverse mogelijkheden die je kunnen ontzorgen en helpen bij het maken van je keuze. 

Waarden gaan op basis van vertrouwen en maken dingen mogelijk.

Locatie en vorm

Coaching kan plaatsvinden op de praktijk van De NLP School of op een andere locatie als dat je voorkeur heeft. Zo is het mogelijk om coach sessies bij je thuis, op je werk, bij een familielid of vriend te hebben. Indien de locatie naar keuze buiten de woonplaats van de praktijk van De NLP School ligt wordt afhankelijk van de reisafstand en reistijd een extra vergoeding gevraagd. Hierover maken we ook vooraf met elkaar afspraken.

Ook is het mogelijk de Coaching in een diverse vormen plaats te laten vinden.  Bijvoorbeeld deels via Skype, per mail, tijdens een wandeling, of telefonisch. Belangrijk is dat de locatie voldoende privacy voor jou biedt en dat de vorm goed past bij de soort behandeling die je nodig hebt zodat de coaching goed kan verlopen.

Privacy

De NLP School gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Lees hoe we dat doen in onze Privacyverklaring De NLP School

Vergoeding

Voor de overeengekomen tarieven met de client voor de Coaching die ik bied wordt minimaal de vooraf met elkaar overeengekomen behandeling geleverd. Onze afspraken daarover worden in een Coaching Overeenkomst vastgelegd en (fysiek of per mail) aan je voorgelegd. Na ondertekening (fysiek of per mail bevestiging)  is de Coaching Overeenkomst tussen mijzelf als jouw Coach en jezelf als Coachee overeen gekomen. 

Als blijkt dat er voor de behandeling meer tijd nodig dan is afgesproken, bijvoorbeeld de Coaching vraagt om een extra coach sessie, dan is die extra tijd aan uitloop voor jou geheel gratis. 

De vergoeding voor de behandeling die je krijgt kun je na de eerste sessie ineens of in gelijkmatige termijnen na iedere sessie voldoen. Als je in termijnen betaald dan spreken we vooraf het aantal termijnen af en voldoe je een termijn steeds ná de voorgaande ontmoeting. De laatste betaling wordt uiterlijk twee dagen na de laatste Coaching sessie voldaan. Zo weet jij waarvoor je betaald en lopen de behandeling en vergoeding gelijk aan elkaar op. 

De behandeling die ik bied is in de meeste gevallen niet declarabel bij je Zorgverzekeraar. 

Beëindiging van de Overeenkomst

Je kunt 48 uur voorafgaande aan de eerst(e)-volgende sessie kosteloos en zonder verdere verplichtingen de Coaching Overeenkomst stopzetten. Bij annulering binnen 48 uur aan een Coaching sessie wordt alleen de reeds uitgevoerde Coaching sessie en eerstvolgende sessie in rekening gebracht. Daarna kan de Coaching Overeenkomst zonder verdere verplichtingen voor zowel mijzelf als jouw Coach als voor Jezelf als Coachee worden beëindigd. 

Voortijdige of tussentijdse beëindiging van de Coaching sessie gebeurd schriftelijk (per mail is voldoende) via het mailadres henrie@henrieberens.nl.

Eigen Waarden

Mocht je zelf bepaalde Waarden hebben die je wilt inbrengen dan is dat ook mogelijk. Als we het eens worden nemen we jouw extra Waarden ook op in de Coaching Overeenkomst.

Resultaat

Hoewel ik als De NLP School alles in het werk stel om jou als mijn client zo goed mogelijk te begeleiden kan het zijn dat aan het einde van de Coaching het resultaat, zoals dat is beschreven in de Coaching Overeenkomst, nog niet geheel naar tevredenheid is voor zowel mijzelf als jouw Coach of voor jou als mijn Coachee. In dat geval krijg je gratis extra Coaching die nodig is om het resultaat volgens de Coaching Overeenkomst te kunnen bereiken. 

Tevredenheid

Indien jij, ondanks alle goede zorg die je van mij als jouw Coach mag verwachten, als mijn Coachee toch niet tevreden bent dan probeer ik dat met jou persoonlijk op te lossen.