Privacyverklaring

Privacyverklaring

Ik voel mij ook als particulier verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https//:henrieberens.nl,

0624258215

Henrie Berens is per mail te bereiken via info@henrieberens.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ik verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn website en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk als je die aan mij hebt verstrekt
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je aanvullend actief hebt verstrekt tijdens de -telefonische- kennismaking, coaching of correspondentie zoals social media.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Met deze website en/of dienst heb ik niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@henrieberens.nl, dan verwijderen ik deze informatie.

Ik verzamel geen medische- of strafrechtelijke gegevens van mensen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ik verwerk jouw persoonsgegevens allereerst om je zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en verder ook voor de volgende doelen:
- Verzenden van gratis informatie zoals oefeningen, blogs en/of nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen, e-mailen, Appen, SMS'n indien dit nodig is om je te helpen.
- Je te informeren over wijzigingen van mijn hulp aan jou.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Je adres en telefoonnummer > 1 jaar > 
Je naam en email > zolang je inschrijving op gratis informatie actief is > voor de nazorg die ik gratis bied. Je kunt je hiervoor afmelden via de uitschrijflink onder iedere mailing.                                                                                                                                                                                                                                    App/SMS schatgeschiedenis > zolang de Coaching loopt 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mijn website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@henrieberens.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info2henrieberens.nl.

Bezwaar

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder als je vindt dat ik jouw privacy schaadt, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vertrouwende op een goede samenwerking

Henrie Berens