Aan de slag met Gedrag

GEDRAG

HET GAAT ER UITEINDELIJK OM WAT JE DOET

Wat doe ik?

Je gedrag is het resultaat van je keuze of beslissing. Dat kan betekenen dat je niets of iets doet.

De reden van je Gedrag is wat je gelooft over de gevolgen van je keuze of besluit. Als je ervoor kiest om niets te doen dan geloof je dat iets doen jou niet oplevert wat je wilt. Maar misschien doe je niets omdat je je problemen uit de weg gaat.

Als je blijft doen wat je deed zul je blijven houden wat je had. 

 


Ben jij tevreden over jouw Gedrag?